Bạn được chuyển đến Chính sách này vì một công ty trong A2E Group đang thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Trong Chính sách này, khi chúng tôi sử dụng “chúng tôi”, “về chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, chúng tôi đề cập đến công ty (trong A2E Group) đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn hoặc điều hành trang web mà bạn đang truy cập hoặc sử dụng.

Chính sách này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi và dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bằng cách truy cập, sử dụng hoặc xem trang web hiện hành hoặc bất kỳ dịch vụ, chức năng hoặc nội dung nào của nó (bao gồm truyền, lưu vào bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như vậy), bạn sẽ được coi là đã đồng ý với từng và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, vui l ng ngừng sử dụng (các) trang web và / hoặc (các) dịch vụ có liên quan và KHÔNG cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Các câu hỏi liên quan đến tuyên bố này nên được chuyển đến A2EShip bằng cách gửi email đến A2EShip theo tài khoản email được hỗ trợ bởi các dịch vụ khác nhau.

Chính sách bảo mật này có một số tham chiếu đến các trang thông tin khác trên trang web của chúng tôi và các trang web khác. A2EShip thực sự khuyến nghị rằng khi bạn đọc chính sách bảo mật này, bạn hãy nhấp vào các liên kết như vậy để biết thêm thông tin chi tiết quan trọng về chính sách bảo mật, vì chúng có thể chứa các điều khoản và điều kiện khác áp dụng cho bạn với tư cách là thành viên A2EShip.

1. Dữ liệu cá nhân nào được thu thập

1.1 Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

a. Dữ liệu được thu thập trực tiếp từ bạn. Điều này có thể được thực hiện thông qua trang web này, qua điện thoại, qua email hoặc gặp trực tiếp khi bạn gặp nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi. Dữ liệu được thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • thông tin liên hệ của bạn, bao gồm tên (họ và tên), địa chỉ (thanh toán và/hoặc giao nhận hang hoá), ngày sinh và địa chỉ email và số điện thoại (tùy chọn) của bạn. Chúng tôi cần địa chỉ e-mail và số điện thoại (tùy chọn) của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi có thắc mắc hoặc thông tin cho bạn liên quan đến đơn đặt hàng của bạn hoặc dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp cho bạn;
 • thông tin khác cần thiết để có thể xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ, chẳng hạn như thông tin liên quan đến các sản phẩm bạn đã đặt hàng hoặc dịch vụ chúng tôi đang cung cấp cho bạn, địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng, thông tin chi tiết ngân hàng và/hoặc thẻ tín dụng;
 • nếu bạn đã tạo hồ sơ hoặc tài khoản trực tuyến, các tuỳ chọn và sở thích được lưu trữ trong hồ sơ hoặc tài khoản đó (vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin liên quan đến hồ sơ); và
 • nếu bạn đã liên hệ với dịch vụ khách hàng, các chi tiết của liên hệ này và lịch sử liên hệ.

b. Dữ liệu được thu thập bằng các phương tiện tự động. Các công nghệ khác nhau có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động và dựa trên web của chúng tôi để làm cho chúng thân thiện, hiệu quả và an toàn hơn với người dùng. Những công nghệ như vậy có thể dẫn đến việc dữ liệu được thu thập tự động bởi chúng tôi hoặc các bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi. Dữ liệu này thường không chứa nhưng có thể chứa dữ liệu cá nhân của người dùng. Ví dụ về các công nghệ này bao gồm: oDữ liệu luồng nhấp chuột. Việc truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi dẫn đến dữ liệu được truyền từ trình duyệt của bạn đến máy chủ của chúng tôi sẽ tự động được chúng tôi hoặc các bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập và lưu trữ. Dữ liệu này có thể bao gồm những điều đặc biệt sau đây:

 • địa chỉ IP của khách truy cập – ngày và giờ truy cập
 • URL giới thiệu (trang web mà khách truy cập đã đến)
 • các trang đã truy cập trên trang web của chúng tôi
 • thông tin về trình duyệt được sử dụng (loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, v.v.).
 • Cookie. Một số nơi trên trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động và dựa trên web của chúng tôi sử dụng cookie. Về cơ bản, đây thực chất là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng máy tính hoặc thiết bị người dùng bằng trình duyệt web của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để xác định chủ sở hữu của tài khoản người dùng và để lưu trữ các bài viết trong giỏ hàng trong quá trình mua hàng. Nói cách khác, cookie giúp làm cho trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng (di động và dựa trên web) của chúng tôi thân thiện với người dùng hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Các cookie thường được chúng tôi sử dụng được gọi là “cookie phiên”, chúng sẽ tự động bị xóa khi kết thúc lượt truy cập vào trang web có liên quan. Theo mặc định, các trình duyệt web cho phép sử dụng cookie nhưng chức năng này cũng có thể bị tắt. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến một số dịch vụ không khả dụng. Cũng có thể xóa cookie theo cách thủ công sau khi sử dụng thông qua trình duyệt web. Thông tin thêm có thể có sẵn từ nhà cung cấp trình duyệt web của bạn.
 • Cookie flash. Một dạng cookie cụ thể là cookie flash. Trái ngược với các cookie thông thường, những cookie này không được tạo và lưu bởi trình duyệt web mà được điều chỉnh bởi trình cắm Adobe Flash. Chúng có thể chứa nhiều thông tin hơn cookie thông thường và không thể bị xóa hoặc vô hiệu hóa thông qua trình duyệt; điều này chỉ có thể thực hiện được nếu bạn làm theo các hướng dẫn có sẵn từ trang web Adobe Flash Player. Bạn cũng có thể lấy thêm thông tin về các cookie này trên trang web đó. oBáo hiệu web và liên kết theo dõi. Báo hiệu web (c n được gọi là thẻ pixel và ảnh GIF rõ ràng) liên quan đến đồ họa không rõ ràng đối với người dùng. Các liên kết theo dõi và/hoặc các công nghệ tương tự bao gồm một vài dòng mã lập trình và có thể được nhúng vào trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng (di động) của chúng tôi. Kết hợp với cookie, chúng chủ yếu được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập trên các trang web, cũng như tìm hiểu xem một e-mail đã được nhận và mở hay chưa và để xem liệu có bất kỳ phản hồi nào hay không.
 • Phân tích trang web. Phân tích trang web là thuật ngữ chỉ phương pháp thu thập và đánh giá hành vi của khách truy cập vào các trang web và ứng dụng (di động). Điều này bao gồm việc phân tích các mẫu lưu lượng truy cập theo thứ tự, ví dụ, để xác định tần suất truy cập vào một số phần nhất định của trang web hoặc ứng dụng (di động) hoặc để tìm hiểu thông tin và dịch vụ nào mà khách truy cập của chúng tôi quan tâm nhất. Với những mục đích này, chúng tôi chủ yếu sử dụng dữ liệu luồng nhấp chuột và các kỹ thuật khác được liệt kê ở trên. Phân tích trang web được thực hiện bởi Google Analytics và/hoặc các bên được chọn khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu phân tích trang web của Google Analytics trong đoạn 7 bên dưới.

2. Dữ liệu cá nhân đã thu thập được sử dụng như thế nào

2.1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích phục vụ bạn. Điều này bao gồm, nếu có:

 • cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, ví dụ như thông báo cho bạn về trạng thái đơn đặt hàng hoặc giao hàng của bạn, đánh giá mức độ tín nhiệm của bạn (mà chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba);
 • liên hệ với bạn để nhận phản hồi sau khi bán sản phẩm hoặc dịch vụ; và
 • giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào mà bạn có thể gặp phải liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

2.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được kết nối hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của A2E Group, chẳng hạn như:

 • tuân thủ các nghĩa vụ và yêu cầu pháp lý và quy định;
 • thực thi các nghĩa vụ c n nợ A2E Group;
 • nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc cải tiến các sản phẩm dịch vụ hiện có của A2E Group;
 • mục đích kế toán, quản lý rủi ro, tuân thủ và lưu trữ hồ sơ;
 • thực hiện nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê; và
 • đào tạo nhân viên.
  1. Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được ẩn danh để A2E Group sử dụng cho các mục đích khác.
  2. Nếu bạn đã đồng ý, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được A2E Group sử dụng cho mục đích tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác được cung cấp bởi A2E Group hoặc của các đối tác chiến lược hoặc chi nhánh kinh doanh của nó, ví dụ như thông báo cho bạn về các hoạt động mới nhất, ưu đãi đặc biệt, khuyến mãi hoặc gửi cho bạn bản tin.
  3. Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khiếu nại, phản hồi, nhận xét, đề xuất nào, chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm cả lịch sử liên hệ của bạn) để trả lời bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Nếu bạn là người khiếu nại và bạn không muốn chúng tôi tiết lộ danh tính của bạn cho bên bạn đang khiếu nại, bạn phải cho chúng tôi biết ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể xử lý khiếu nại của mình trên cơ sở ẩn danh.
  4. Khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn cho các mục đích trên, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua thư thông thường, fax, e-mail, SMS, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác.
  5. Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và nhận được sự đồng ý của bạn trước. Bạn sẽ có cơ hội giữ lại hoặc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích khác này.

3. Tiết lộ thông tin

3.1. Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

3.2. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khi bạn đã đồng ý với chúng tôi và trong các tình huống được nêu rõ trong Chính sách này. Nếu bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, các đối tác chiến lược và đối tác kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho họ.

3.3. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ và chia sẻ trong A2E Group để cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

3.4. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba (bao gồm các công ty khác trong A2E Group), những người cung cấp các dịch vụ cần thiết cho chúng tôi, chẳng hạn như:

 • các nhà cung cấp dịch vụ và bộ xử lý dữ liệu làm việc thay mặt chúng tôi và cung cấp các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ và bảo trì, dịch vụ phân tích, dịch vụ nhắn tin e-mail, dịch vụ chuyển phát, xử lý các giao dịch thanh toán, kiểm tra khả năng thanh toán và kiểm tra địa chỉ, v.v.; và
 • các chuyên gia tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi (chẳng hạn như kế toán, luật sư, kiểm toán viên).
  1. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc các yêu cầu của ngành. Điều này bao gồm tiết lộ cho các cơ quan pháp luật, quản lý, chính phủ, thuế và thực thi pháp luật.
  2. Trang web của chúng tôi có thể có các chức năng cho phép bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với các bên thứ ba khác, chẳng hạn như những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm về (các) lựa chọn của mình và được coi là đã đồng ý cho bất kỳ việc chia sẻ dữ liệu cá nhân nào của bạn theo cách được trang web cung cấp.
  3. Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến bất kỳ vị trí nào bên ngoài quốc gia cư trú của bạn cho các mục đích nêu trong đoạn này 3. Khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài quốc gia cư trú của bạn, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn tương đương với mức độ bảo vệ phù hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Việt Nam 2012 bằng cách đảm bảo rằng người nhận thuộc khu vực tài phán có luật bảo vệ dữ liệu tương đương hoặc bị ràng buộc theo hợp đồng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

4. Bên thứ ba

4.1. Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc duy trì của chúng tôi. Khi truy cập các trang web của bên thứ ba này hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (bao gồm cả người mua hoặc người bán trên trang web của chúng tôi), bạn nên đọc chính sách bảo mật của họ hoặc đặt các câu hỏi liên quan trước khi bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi các bên thứ ba.

5. Mạng xã hội

5.1. Trang web và các ứng dụng di động hoặc dựa trên web của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các plug-in xã hội từ các mạng xã hội khác nhau (chẳng hạn như Facebook và Twitter). Nếu bạn chọn tương tác với mạng xã hội, hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các ứng dụng di động hoặc dựa trên web của chúng tôi cũng sẽ được cung cấp cho các mạng xã hội như Facebook và Twitter.

5.2. Nếu bạn đã đăng nhập vào một trong các mạng xã hội trong khi truy cập vào một trong các trang web hoặc ứng dụng di động hoặc dựa trên web của chúng tôi, mạng xã hội có thể thêm thông tin này vào hồ sơ của bạn. Nếu bạn đang tương tác với một trong các plug-in xã hội, thông tin này sẽ được chuyển đến mạng xã hội. Trong trường hợp bạn không muốn chuyển dữ liệu như vậy, vui lòng đăng xuất khỏi mạng xã hội của bạn trước khi bạn truy cập một trong các trang web hoặc ứng dụng di động dựa trên web của chúng tôi.

5.3. Chúng tôi không thể ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu này thông qua các plugin xã hội. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của các mạng xã hội đó để biết thông tin chi tiết về việc thu thập và chuyển dữ liệu cá nhân, bạn có quyền gì và làm thế nào bạn có thể đạt được các thiết lập quyền riêng tư thỏa đáng.

6. Dịch vụ vị trí địa lý

6.1. Trang web và các ứng dụng di động dựa trên web của chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ định vị, chẳng hạn như Google Maps và Bing Maps. Nếu bạn sử dụng các ứng dụng di động hoặc dựa trên web đó, chúng có thể nhận được thông tin về vị trí thực tế của bạn (chẳng hạn như tín hiệu GPS được gửi bởi thiết bị di động) hoặc thông tin có thể được sử dụng để ước tính một vị trí. Bạn luôn được hỏi liệu dịch vụ vị trí địa lý có thể được kích hoạt hay không và bạn cũng có thể phản đối dịch vụ vị trí địa lý này trong ứng dụng di động hoặc dựa trên web tương ứng.

7. Phân tích trang web của Google Analytics

7.1. Trang web và các ứng dụng di động dựa trên web của chúng tôi có thể chứa các dịch vụ phân tích web do Google Analytics cung cấp. Điều này có nghĩa là khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động hoặc dựa trên web nào, cookie sẽ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, ngoại trừ khi cài đặt trình duyệt của bạn không cho phép các cookie đó.

7.2. Điều này c n có nghĩa là khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng di động hoặc dựa trên web nào, dữ liệu cá nhân được mô tả ở trên trong đoạn 1.1 – bao gồm “dữ liệu luồng nhấp chuột”, dữ liệu từ “báo hiệu web và liên kết theo dõi” và thông tin được lưu trữ trong cookie của Google Analytics – sẽ được gửi đến Google Analytics để phân tích và thay mặt cho chúng tôi. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã tạo hồ sơ trực tuyến tại trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng dựa trên web của chúng tôi và nếu bạn đã đăng nhập vào hồ sơ này, một số duy nhất xác định cấu hình này cũng sẽ được gửi đến Google Analytics để có thể đối sánh dữ liệu phân tích trang web với cấu hình này.

7.3. Google Analytics đóng vai tròlà đại lý của chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi chỉ xác định các mục đích mà dữ liệu đang được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mối quan hệ giữa Google Analytics và chúng tôi trong chính sách bảo mật của Google Analytics.

7.4. Nếu bạn không muốn thông tin về hành vi của mình trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ứng dụng di động dựa trên web nào được Google Analytics thu thập và đánh giá, bạn có thể cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này hướng dẫn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) không gửi thông tin lượt truy cập trang web của bạn đến Google Analytics. Tiện ích bổ sung của trình duyệt có sẵn cho hầu hết các trình duyệt hiện đại. Tiện ích bổ sung chọn không tham gia trình duyệt Google Analytics không ngăn thông tin được gửi đến chính trang web hoặc theo những cách khác đến các dịch vụ phân tích trang web.

8. Công nghệ nhắm mục tiêu lại

8.1. Trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động dựa trên web có thể sử dụng các công nghệ nhắm mục tiêu lại trong internet. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị cho khách truy cập, những người đã quan tâm đến cửa hàng và sản phẩm của chúng tôi, quảng cáo từ chúng tôi trên các trang web đối tác.

8.2. Chúng tôi cũng làm việc với các công ty khác, những người sử dụng công nghệ theo dõi để thay mặt chúng tôi phân phát quảng cáo trên Internet. Các công ty này có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về các lượt truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi hoặc các ứng dụng di động dựa trên web và sự tương tác của bạn với các thông tin liên lạc của chúng tôi, bao gồm cả quảng cáo.

8.3. Các công nghệ nhắm mục tiêu lại phân tích cookie của bạn và hiển thị quảng cáo dựa trên hành vi lướt web trong quá khứ của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng tham khảo đoạn 1 của Chính sách này.

8.4. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn bằng công nghệ này.

9. Bảo mật

9.1. Chúng tôi cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng thông tin bạn đã cung cấp được bảo vệ khỏi việc sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hoặc ngoài ý muốn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

10. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

10.1. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc đối với bất kỳ tổn thất nào về danh tiếng hoặc thiện chí, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất), công bằng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, quy chế hoặc cách khác, phải chịu hậu quả do việc sử dụng trái phép hoặc truy cập, hoặc tiết lộ ngoài ý muốn dữ liệu cá nhân của bạn.

11. Các thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo thời gian. Chính sách sửa đổi sẽ được công khai trên trang web của chúng tôi.

12. Quyền của bạn

12.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình hoặc về Chính sách của chúng tôi, nếu bạn không chấp nhận Chính sách sửa đổi, nếu bạn muốn rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã đưa ra cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn cập nhật hoặc có quyền để truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Các chi tiết liên hệ là:

Nơi nhận: A2E Ship Pte Ltd
Email: [email protected]
Address: 32 Kallang Pudding Road, # 06-01, Singapore 349313

12.2. Tất cả các yêu cầu chỉnh sửa hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn phải bằng văn bản. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày, và nếu điều đó là không thể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thời gian mà chúng tôi sẽ trả lời bạn.

12.3. Chúng tôi có thể bị pháp luật ngăn cản việc tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào mà bạn có thể đưa ra. Chúng tôi cũng có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào mà bạn có thể đưa ra nếu luật pháp cho phép chúng tôi làm như vậy.

12.4. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân cần thiết hoặc nếu bạn không chấp nhận Chính sách sửa đổi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích này, chúng tôi có thể không tiếp tục phục vụ bạn hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đã yêu cầu.

12.5. Chúng tôi có thể tính phí cho bạn khi phản hồi yêu cầu của bạn về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc đối với thông tin về cách chúng tôi đã (hoặc có thể đã) sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu phải trả phí, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về số tiền và phản hồi yêu cầu của bạn sau khi nhận được thanh toán.

13. Khiếu nại

13.1. Bạn có thể gửi khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo những cách sau: bằng văn bản hoặc qua email. Những khiếu nại như vậy phải:

 • được gửi tới nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của A2E Group tại:

Nơi nhận: A2E Ship Pte Ltd
Email: [email protected]
Mail: 32 Kallang Pudding Road, # 06-01, Singapore 349313

 • cung cấp tên, số liên lạc và địa chỉ của người gửi phản hồi
 • cung cấp các chi tiết liên quan được yêu cầu như khoảng thời gian liên quan, nhân viên của chúng tôi hoặc những người có liên quan hoặc bản sao của các tài liệu liên quan.

13.2. Mọi khiếu nại sẽ được A2EShip đánh giá kịp thời. Sau khi A2EShip hoàn thành việc đánh giá, nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của A2E Group (hoặc người đại diện được chỉ định hợp lệ) sẽ trả lời người đã gửi khiếu nại hoặc phản hồi cùng với kết quả đánh giá.

14. Luật điều chỉnh

14.1. Chính sách này được điều chỉnh bởi luật pháp của Singapore. Bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của luật pháp Singapore trong bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Chính sách này.