A2EShip cung cấp dịch vụ này cho các thành viên tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Bằng cách sử dụng dịch vụ này với tư cách là thành viên A2EShip, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

1. Định nghĩa

“Hợp nhất” đề cập đến nhiều lô hàng của các mặt hàng, được kết hợp thành một lô hàng tổng hợp và theo đó, thanh toán một khoản phí cơ bản cho lô hàng hợp nhất.

“Địa chỉ giao hàng” có nghĩa là địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ giao hàng tại địa phương của bạn như đã đăng ký với SingPost trong hồ sơ A2EShip của bạn hoặc địa chỉ giao hàng khác như đã đăng ký khi thanh toán trên trang web A2EShip.

“GST” đề cập đến thuế hàng hóa và dịch vụ, bao gồm bất kỳ loại thuế nào, bằng bất kỳ tên gọi nào, có tính chất tương tự có thể được thay thế cho nó hoặc được đánh thuế ngoài nó.

“Mặt hàng” có nghĩa là gói hàng có chứa (các) dạng vật lý thực tế đang được vận chuyển hoặc nhận, tuỳ từng trường hợp bởi (các) người bán, A2EShip và bạn, nếu có.

“Thành viên” có nghĩa là thành viên A2EShip đã đăng ký, có thông tin cá nhân và địa chỉ như đã đăng ký với trang web A2EShip.

“Người bán” đề cập đến bất kỳ người bán trực tuyến nào giao hàng đến quốc gia nguồn của A2EShip, quốc gia này cho phép sử dụng thẻ tín dụng quốc tế và cung cấp dịch vụ bán các mặt hàng không bị cấm.

“Của chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Về Chúng tôi” và “A2EShip” đề cập đến CÔNG TY TNHH A2E VIETNAM (Số đăng ký 202137368H).

“Tùy chọn tự lấy” nghĩa là tùy chọn do A2EShip cung cấp ở một số quốc gia được chọn, theo đó thành viên chọn nhận hàng tại một điểm tự lấy.

“Lô hàng” có nghĩa là mặt hàng được vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường bộ dưới bất kỳ hình thức kết hợp nào cho bạn.

“A2EShip” đề cập đến một dịch vụ được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH A2E VIETNAM, bao gồm nhưng không giới hạn, việc cung cấp xuất trình trực tuyến và/hoặc thanh toán hóa đơn, hóa đơn và gia hạn chính sách thay mặt cho các nhà cung cấp dịch vụ, dịch vụ vận chuyển và mua sắm như các dịch vụ khác có thể được giới thiệu theo thời gian. Dịch vụ này có thể truy cập tại URLhttps://www.a2eship.com.

“Quốc gia nguồn A2EShip” là quốc gia mà A2EShip có địa chỉ, nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ vận chuyển và mua sắm, bao gồm nhưng không giới hạn ở quốc gia nguồn A2EShip. Việc lựa chọn quốc gia nguồn A2EShip có thể khác nhau tùy theo quốc gia của bạn.

“Dịch vụ” đề cập đến một dịch vụ do A2EShip cung cấp cho phép bạn mua sắm tại bất kỳ trang web nào của người bán trực tuyến đủ điều kiện, miễn là người bán đó hoạt động và vận chuyển đến quốc gia nguồn A2EShip và các mặt hàng của họ được tổng hợp hoặc chuyển đến địa chỉ gửi thư/giao hàng tại địa phương của họ như đã đăng ký với SingPost tại website A2EShip hoặc được bạn tự thu thập tại một điểm tự nhận hàng.

“Địa chỉ A2EShip” là địa chỉ tại quốc gia nguồn của A2EShip do A2EShip cung cấp cho mục đích hợp nhất hoặc cung cấp Dịch vụ. A2EShip có thể tùy ý thay đổi địa chỉ này hoặc thêm địa chỉ mới theo thời gian.

“Bạn” và “Của bạn” dùng để chỉ thành viên sử dụng dịch vụ này.

Các tiêu đề được chèn vào chỉ để thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích các quy định thực chất của các điều khoản và điều kiện này.

2. Đăng ký thành viên, sử dụng trang web

Các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của A2EShip, được tìm thấy trongđiều khoản sử dụngchính sách bảo mậttương ứng, sẽ áp dụng cho tất cả các thành viên và được kết hợp đầy đủ ở đây để tham khảo. Trong trường hợp có xung đột hoặc không rõ ràng giữa các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của A2EShip cũng như các điều khoản và điều kiện này, các điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Thanh toán

3.1 Bạn phải nhanh chóng xác nhận và thanh toán bất kỳ khoản phí dịch vụ nào theo quy định trên trang web A2EShip, bao gồm nhưng không giới hạn các thành phần sau:

 • chi phí vận chuyển;
 • thuế và GST hiện hành tại từng thời điểm, nếu có;
 • phí nắm giữ; Phí lưu kho
 • bất kỳ khoản phí vận chuyển bổ sung nào, nếu mặt hàng không tuân thủ các nguyên tắc giao hàng được chỉ định để xử lý việc vận chuyển mặt hàng cho bạn; và bất kỳ khoản phí nào khác, nếu có, để xử lý việc vận chuyển mặt hàng cho bạn.

3.2 Bạn phải nhanh chóng thanh toán tất cả các khoản thuế và lệ phí, bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho việc thông quan và bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác do bất kỳ cơ quan chính quyền địa phương hoặc chính phủ của quốc gia đến áp dụng, trước khi hàng được chuyển đến địa chỉ gửi thư/giao hàng tại địa phương của bạn hoặc có sẵn để tự lấy tại bất kỳ điểm tự lấy nào.

3.3 Chỉ thanh toán qua trang web A2EShip hoặc các hình thức khác theo quy định của A2EShip mới được chấp nhận.

3.4 Bạn có thể sử dụng tiền trong Ví Dư Điện Tử (Credit Wallet) trong tài khoản A2EShip của bạn để thanh toán các chi phí với A2EShip

 • Nạp tiền: người dùng có quyển thực hiện việc nạp tiền vào Tài Khoản Ví Dư theo các phương thức thanh toán được hiển thị trong tài khoản A2Eship của người dùng (chuyển khoản, thẻ tín dụng và các hình thức thanh toán nhanh như Zalopay)
 • Tùy thuộc vào phương thức mà người dùng lựa chọn để nạp tiền vào tài khoản Ví Dư, thời gian Ví Dư xử lý để ghi nhận số tiền được nạp vào tài khoản của người dùng có thể khác nhau;
  1. Nạp tiền bằng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử sẽ mất 1-10 phút để ghi nhận trong tài khoản A2EShip của người dùng;
  2. Nạp tiền bằng chuyển khoản sẽ mất 24h để ghi nhận trong tài khoản A2EShip của người dùng.
 • Một khi người dùng đã nạp tiền vào Ví Dư, A2EShip không thể hoàn trả tiền lại cho khách bằng tiền mặt hoặc qua phương thức chuyển khoản ngân hàng. Số tiền trong Ví Dư sẽ được sử dụng để thanh toán các chi phí cho những dịch vụ sau này của A2EShip

4. Phí

4.1 Phí vận chuyển sẽ bao gồm việc xử lý, vận chuyển nước ngoài và giao hàng trong nước từ địa chỉ A2EShip đến địa chỉ gửi thư/giao hàng tại địa phương của bạn hoặc điểm tự nhận hàng.

4.2 Chúng tôi sẽ có quyền xem xét các khoản phí vận chuyển theo thời gian và thực hiện các thay đổi của chúng mà không cần thông báo trước cho bạn và/hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4.3 Bạn thừa nhận rằng tất cả các mặt hàng chịu thuế nhập khẩu vào nước đến đều phải chịu thuế hải quan và/hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của thuế hải quan địa phương hiện hành.

4.4 Phí vận chuyển được nêu rõ trong phần “Phí vận chuyển” trên trang web A2EShip, có thể được sửa đổi theo thời gian và dựa trên cách người bán của bạn đóng gói mặt hàng.

5. Trách nhiệm của Thành viên

5.1 Bạn phải sử dụng dịch vụ A2EShip tuân theo các điều kiện sau: (a) bạn đồng ý tuân thủ và luôn tuân thủ các điều khoản và điều kiện này; (b) bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ chính sách bảo mật với tư cách là thành viên A2EShip mọi lúc; (c) bạn đồng ý gửi bản sao giấy tờ tùy thân của mình cho mục đích xác minh nếu chúng tôi yêu cầu; và (d) bạn đã cung cấp tất cả thông tin chúng tôi yêu cầu liên quan đến đăng ký của bạn và thông tin chính xác và đầy đủ đó đã được cung cấp.

5.2 Bạn phải đảm bảo rằng các mặt hàng được mua từ trang web của người bán không phải là các mặt hàng bị cấm bởi quốc gia xuất xứ và/hoặc quốc gia đến.

5.3 Bạn cấp cho chúng tôi quyền tiết lộ thông tin cụ thể theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào, chỉ đạo của cơ quan quản lý theo luật định hoặc sở giao dịch chứng khoán hoặc theo lệnh t a.

5.4 Khi bạn mua hàng tại trang web của người bán, bạn phải nêu rõ địa chỉ giao hàng, số tài khoản A2EShip và địa chỉ A2EShip, nếu có thể. Bạn có thể đăng nhập vào A2EShip để xem địa chỉ giao hang hiện hành được áp dụng.

5.5 Bạn thừa nhận rằng thông tin không đầy đủ hoặc sai sót do bạn hoặc Người bán của bạn cung cấp có thể dẫn đến mất mát hoặc chậm trễ trong việc giao hàng của bạn đến địa chỉ A2EShip đã cung cấp.

5.6 Chúng tôi có quyền định đoạt món hàng theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với người gửi, nếu chúng tôi không thể xử lý món hàng đó trong v ng Sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận hàng tại địa chỉ A2EShip, vì bất kỳ lý do gì.

5.7 Bạn sẽ thanh toán trực tiếp cho người bán để mua hàng của bạn tại trang web của người bán. Điều này bao gồm giá mặt hàng của bạn, phí xử lý và vận chuyển nội địa địa phương cũng như tất cả các loại thuế bán hàng hiện hành.

5.8 Bạn sẽ chịu trách nhiệm với chúng tôi và bồi thường và giữ cho chúng tôi được bồi thường mọi lúc mọi nơi, chống lại mọi yêu cầu, khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng của bất kỳ ai đưa ra và đối với mọi thiệt hại, chi phí, lệ phí hoặc phí tổn (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường) phát sinh , chịu đựng hoặc duy trì bởi chúng tôi liên quan đến dịch vụ A2EShip được thực hiện cho bạn.

6. Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn số tiền bạn phải trả cho phí vận chuyển, phí thông quan, thuế GST hoặc các loại thuế dịch vụ khác (nếu có) và bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác được nêu trong khoản 3.1. Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi đóng vai trlà một nhà thầu độc lập và chúng tôi không phải là đại lý của bất kỳ (các) thương gia nào hoặc hành động với bất kỳ tư cách nào khác trừ khi có quy định cụ thể khác.

7. Quy định Hải quan, Vật liệu nguy hiểm, Hàng nguy hiểm, Các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế

7.1 Bạn có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ các quy định về xuất nhập khẩu của nước xuất phát và nước đến.

7.2 Bạn nên tham khảo trang web được thiết lập bởi các cơ quan chính phủ của quốc gia xuất phát và quốc gia đến để biết thông tin cập nhật về thuế hải quan và các quy định liên quan đến vật liệu độc hại, hàng hoá nguy hiểm, các mặt hàng bị cấm hoặc bị hạn chế và bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác có thể ảnh hưởng đến mặt hàng hoặc lô hàng.

7.3 Bạn đồng ý rằng mặt hàng hoặc lô hàng của bạn được coi là không chấp nhận được nếu:

 • Không khai báo hải quan khi có yêu cầu của các quy định hải quan hiện hành; và/hoặc (b) nó được phân loại là vật liệu nguy hiểm, hàng hoá nguy hiểm, các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế bởi IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan hoặc tổ chức có liên quan khác của quốc gia xuất phát và/hoặc quốc gia đến.

7.4 Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả những tổn thất hoặc thiệt hại mà chúng tôi và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu do vi phạm điều khoản này.

7.5 Bạn cũng có thể vào đâyđể xem danh sách các mặt hàng không được chấp nhận hiện đã được các cơ quan có liên quan thông báo cho chúng tôi. Danh sách này có thể được sửa đổi bởi các cơ quan có liên quan theo từng thời điểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của danh sách này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu hoặc gánh chịu do bất kỳ sự không chính xác hoặc thiếu sót nào trong đó.

7.6 Bạn thừa nhận rằng các khoản phí bổ sung có thể áp dụng cho việc chuyển hướng lại mặt hàng, được thực hiện theo yêu cầu của bạn, đến một địa chỉ khác ngoài địa chỉ gửi thư/giao hàng địa phương được cung cấp trong hồ sơ A2EShip của bạn.

7.7 Bạn thừa nhận rằng các khoản phí bổ sung có thể áp dụng cho việc chuyển hướng lại mặt hàng, được thực hiện theo yêu cầu của bạn hoặc trả lại mặt hàng, nếu mặt hàng được coi là không được chấp nhận để nhập khẩu vào quốc gia đến. Bạn sẽ được thông báo về những khoản phí bổ sung này khi chúng đến hạn và phải trả bởi bạn.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ/tiêu hủy bất kỳ mặt hàng/sản phẩm nào đe dọa đến sự hoạt động của kho hàng sau khi nhận được tại kho hàng ở nước ngoài của chúng tôi.

7.8 Vì hiện tại chúng tôi không (và giấy phép của chúng tôi không cho phép chúng tôi làm như vậy) lưu trữ hoặc nhận các sản phẩm có cồn và/hoặc đồ uống và/hoặc sản phẩm từ thịt (bao gồm thịt sống hoặc các bộ phận của động vật). Bất kể có bất kỳ điều gì được nêu ngược lại trong các điều khoản và điều kiện này (cụ thể là điều khoản 7.6 và 7.7), bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng chúng tôi sẽ không chuyển hướng hoặc trả lại các mặt hàng/sản phẩm đó cho bạn (hoặc người giao hàng của bạn) sau khi nhận được tại kho của chúng tôi. Ngoài ra, vui l ng tham khảo Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin.

8. Giao hàng và Tự nhận

8.1 Một mặt hàng sẽ chỉ được giao đến một (1) Địa chỉ giao hàng, điểm tự lấy hàng, tùy từng trường hợp.

8.2 Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để giao hàng cho bạn trong khung thời gian quy định được nêu trên trang web A2EShip khi bạn hoàn tất thanh toán gói hàng. Địa chỉ bảo mật cao hoặc địa chỉ ở các địa điểm xa hơn có thể yêu cầu thời gian giao hàng lâu hơn. Sẽ không có giao hàng vào các buổi chiều thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm (cho dù trong hợp đồng, vi phạm hay cách khác) đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện giao hàng vì bất kỳ lý do gì.

8.3 Chúng tôi sẽ có quyền từ chối giao hàng hoặc cung cấp hàng để tự lấy nếu bất kỳ số tiền nào nợ chúng tôi mà không được thanh toán đầy đủ.

8.4 Bạn đồng ý rằng trọng lượng thực tế/thể tích của mặt hàng của bạn có thể thay đổi tối đa là 0,5 kg và bạn sẽ không quy trách nhiệm cho chúng tôi về những sai lệch này.

8.5 Một mặt hàng sẽ được chuyển đến địa chỉ giao hàng, nhưng không nhất thiết phải đến tận tay thành viên được nêu tên. Việc gửi hàng có thể được gửi đến các hộp thư phù hợp với các điều khoản và điều kiện này, nhưng sẽ không được gửi đến các hộp thư bưu điện.

8.6 Một mặt hàng (bất kể trọng lượng) sẽ chỉ được vận chuyển sau khi mặt hàng đó đã đến địa chỉ A2EShip và sau khi bạn đã thực hiện đầy đủ các khoản thanh toán cho chúng tôi.

8.7 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, thay mặt bạn thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển mặt hàng của bạn:

 • hoàn thành bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu theo luật và quy định hiện hành; (b) đóng vai trnhư một đại lý giao nhận của bạn cho các mục đích kiểm soát hải quan và xuất khẩu và với tư cách là người nhận chỉ với mục đích chỉ định một nhà môi giới hải quan thực hiện thủ tục hải quan và nhập cảnh; và (c) chuyển hướng lại lô hàng đến một địa chỉ khác theo yêu cầu của người gửi.
  1. Chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng cho bạn bằng cách gửi nó vào hộp thư của bạn nếu chúng tôi cho rằng món hàng vừa với hộp thư của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát và hư hỏng của mặt hàng sau khi nó đã được chuyển đến hộp thư của bạn.
  2. Chúng tôi sẽ gửi thông báo SMS cho bạn nếu chúng tôi đã giao một mặt hàng bằng cách gửi nó vào hộp thư của bạn nếu số điện thoại di động của quốc gia đến của bạn đã được cung cấp trong hồ sơ A2EShip của bạn hợp lệ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng A2EShip không có nghĩa vụ cung cấp thông báo SMS đó và không đảm bảo rằng thông báo SMS sẽ không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi hoặc SMS sẽ đến được với bạn trong bất kỳ khung thời gian đã nêu nào, nếu có.
  3. Nếu hộp thư của bạn đã đầy hoặc thuộc phiên bản cũ hơn với kích thước nhỏ hơn khiến việc gửi hàng vào hộp thư của bạn là không thể thực hiện được, tư vấn giao hàng sẽ được gửi tại địa chỉ giao hàng hoặc trong hộp thư của bạn tại địa chỉ nhận hàng, nếu có.
  4. Tự lấy hàng
 • Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản A2EShip của mình để chọn điểm tự lấy hàng (nếu có) trước khi chuyển hàng từ địa chỉ A2EShip. (b) Sau khi giao hàng đến điểm tự lấy hàng, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua e-mail cho bạn. Bạn đồng ý nhận hàng tại điểm tự lấy hàng trong thời hạn quy định được nêu trong thông báo qua email, nếu không, chúng tôi có thể xử lý món hàng theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp mà không phải chịu trách nhiệm với bạn và bạn có thể phải chịu các khoản phí bổ sung như chúng tôi đã thông báo cho bạn. (c) Chúng tôi có quyền xem xét, sửa đổi hoặc xóa danh sách các bưu cục tự thu tiền hoặc bưu điện theo thời gian và thực hiện các thay đổi đó mà không cần thông báo trước cho bạn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
  1. Sau khi nhận hoặc lấy lô hàng hoặc mặt hàng, bạn nên kiểm tra xem mặt hàng đó đã được nhận trong tình trạng tốt chưa.
  2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cơ quan hải quan của nước đến có quyền tạm giữ bất kỳ mặt hàng nào vì bất kỳ lý do gì mà họ cho là phù hợp và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của sự chậm trễ đó.
  3. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản A2EShip của mình để kiểm tra tình trạng giao hàng của mặt hàng. 8.15 Đóng gói lại
 • Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể đóng gói lại các mặt hàng trước khi vận chuyển từ địa chỉ A2EShip đến địa chỉ gửi thư/giao hàng tại địa phương của bạn hoặc điểm tự nhận hàng nếu chúng tôi cho rằng các mặt hàng phù hợp để đóng gói lại, để giảm tổng chi phí vận chuyển phí áp dụng cho các mặt hàng đó. (b) trong trường hợp đóng gói lại như vậy, bạn sẽ trả cho chúng tôi phí đóng gói lại cho mỗi gói hàng được đóng gói lại. Các khoản phí liên quan có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi. (c) bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ việc đóng gói lại các mặt hàng như vậy có thể khiến chính sách trả lại, hoàn tiền hoặc trao đổi (hoặc bất kỳ tương tự nào khác) của người bán đối với một mặt hàng không hợp lệ, vô hiệu hoặc bị hủy bỏ; và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà bạn có thể phải gánh chịu hoặc gánh chịu do hậu quả của việc đó.

9. Khu vực hạn chế

9.1 Không có giao hàng đến các khu vực hạn chế.

9.2 Không có giao hàng đến bất kỳ khu vực hạn chế nào được xác định bởi quốc gia đến.

10. Thông quan mặt hàng

10.1 Tất cả các mặt hàng nhập khẩu phải được thông quan.

10.2 Bạn xác nhận rằng cơ quan hải quan sẽ tạm giữ các mặt hàng chịu thuế. Bạn sẽ được thông báo về tình trạng của mặt hàng bằng thư thông báo từ chúng tôi hoặc từ cơ quan hải quan. Hàng có thể được thông quan sau khi cơ quan hải quan kiểm tra với sự có mặt của bạn hoặc người đại diện của bạn và sau khi thanh toán bất kỳ khoản phí nào mà cơ quan hải quan cho là phù hợp.

10.3 Bạn xác nhận rằng việc nhập khẩu các mặt hàng bị kiểm soát trong lô hàng cần có sự chấp thuận của cơ quan hải quan liên quan. Các mặt hàng cần sự chấp thuận của cơ quan hải quan liên quan sẽ bị cơ quan hải quan nói trên tạm giữ. Bạn sẽ được thông báo về việc mua giấy phép nhập khẩu từ cơ quan hải quan liên quan. Sau khi xuất trình giấy phép và thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho cơ quan hải quan liên quan, mặt hàng có thể được thông quan.

11. Giao hàng không có người nhận

11.1 Nếu bạn không thành công hoặc từ chối (i) chấp nhận giao hàng; (ii) trả tiền khi giao hàng; hoặc (iii) thu thập mặt hàng, hoặc lô hàng hoặc mặt hàng được coi là không chấp nhận được vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có thể theo quyết định riêng của mình:

 • khi thích hợp, liên hệ với bạn để thảo luận và thống nhất về hành động thích hợp cần thực hiện; (b) sử dụng các nỗ lực hợp lý để trả lại hàng cho người bán bằng chi phí của bạn; hoặc (c) xử lý món hàng theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là phù hợp mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

11.2 Theo khoản 11.1 (a), nếu yêu cầu chuyển hướng lại, các khoản phí bổ sung sẽ được áp dụng cho việc chuyển hướng lại đó.

12. Trả lại lô hàng

12.1 Vì chúng tôi chỉ cung cấp cho hàng của bạn được vận chuyển từ địa chỉ A2EShip đến địa chỉ giao hàng của bạn, điểm tự nhận hàng (tùy từng trường hợp), chúng tôi sẽ không tham gia hoặc liên quan đến bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, trả lại, giảm giá hoặc trao đổi bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với tất cả các mặt hàng như vậy, bạn sẽ cần phải liên lạc và giao dịch trực tiếp với người bán về mọi chính sách và/hoặc thủ tục hoàn lại tiền, trả lại, trao đổi, giảm giá và đảm bảo hoàn lại tiền. Tất cả các khoản hoàn lại, trả lại, trao đổi, hoàn tiền, các chính sách và/hoặc thủ tục đảm bảo hoàn lại tiền sẽ tuân theo chính sách và thủ tục của người bán.

12.2 Đối với việc trả lại hàng sau khi bạn đã nhận được từ A2EShip, bạn sẽ cần phải tự mình sắp xếp để gửi lại hàng cho người bán và với chi phí của riêng bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn trả cho các thành viên khi hàng vừa được nhận trong kho. Sau khi các mặt hàng được vận chuyển từ kho của A2EShip đến địa chỉ của bạn, dịch vụ hoàn trả sẽ không khả dụng.

12.3 Trong trường hợp đổi hàng, bạn sẽ tự sắp xếp để gửi lại mặt hàng cho người bán và thanh toán các khoản phí tiếp theo để mặt hàng được trả lại địa chỉ giao hàng, địa chỉ tự nhận hàng do bạn chỉ định. .

Trong trường hợp trả lại hàng cho người bán, trong khi mặt hàng vẫn ở quốc gia nguồn A2EShip như đã được chúng tôi xác nhận với bạn bằng văn bản, bạn có thể sắp xếp với chúng tôi để trả lại hàng cho người bán. Việc hoàn trả này sẽ phải chịu phí dịch vụ và chi phí giao hàng trong nước. Tuy nhiên, nếu người bán cung cấp cho bạn trả lại hàng trong nước miễn phí, bạn phải cung cấp cho chúng tôi nhãn dán trả hàng và các hướng dẫn liên quan để làm như vậy trong cùng một lần đổi hàng hướng dẫn chúng tôi trả lại hàng cho người bán. Bất kể hàng trả lại miễn phí trong nước do người bán cung cấp, bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí dịch vụ mà A2EShip có thể thông báo.

13. Kiểm tra mặt hàng trong lô hàng

Chúng tôi có thể, theo quyết định của riêng mình, nhưng không có nghĩa vụ phải mở và kiểm tra bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng vì bất kỳ lý do gì. Phí tối thiểu sẽ được áp dụng cho dịch vụ này.

14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

14.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, phụ trợ hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, kinh doanh và các khoản tiết kiệm dự kiến, ngay cả khi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đó đã được chúng tôi lưu ý trước hoặc sau khi nhận lô hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bùng nổ chiến tranh, bất kỳ hành động nào của chính phủ, vụ nổ, tai nạn, náo loạn dân sự, bạo loạn, tranh chấp công nghiệp, đình công, khoá cửa, đình chỉ hoặc hạn chế lao động từ bất kỳ nguyên nhân nào dù là một phần hay chung, điều kiện thời tiết, tắc nghẽn giao thông, sự cố máy móc, cản trở bất kỳ phương tiện giao thông nào hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, kể cả hỏa hoạn, lũ lụt hoặc bất kỳ hành động nào của Chúa.

14.2. Với điều kiện chúng tôi chấp nhận yêu cầu của người gửi về mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa hoặc các sản phẩm của lô hàng là hợp lý, trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa của người gửi hoặc các sản phẩm của lô hàng đó sẽ được giới hạn ở các khoản tiền sau:

 • toàn bộ số tiền phí vận chuyển mà bạn thanh toán cho mặt hàng đó – hoàn trả theo hình thức credit, được nộp lại vào ví dư của khách trong tài khoản; và
 • 50% giá trị khai báo/hóa đơn của mặt hàng, tùy theo giá trị nào thấp hơn, trong đó bạn sẽ có yêu cầu chính đáng lên đến số tiền tối đa là SGD$500 cho mỗi gói hàng. Tiền hoàn trả do lý do mất mát hoặc hư hỏng dưới trách nhiệm của A2EShip, đơn vị bảo hiểm sẽ làm việc và xử lý cho khách hàng.
  1. Các khiếu nại được giới hạn ở một yêu cầu cho mỗi hạng mục, việc giải quyết các khiếu nại đó sẽ là toàn bộ và là giải quyết cuối cùng cho tất cả các tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến việc giải quyết đó. Tất cả khiếu nại như vậy phải được thực hiện trong v ng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thanh toán. Chúng tôi sẽ xem xét tính hợp lệ của khiếu nại. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ khiếu nại nào nếu chúng không được bạn đưa ra trong thời gian quy định.
  2. Để tránh nghi ngờ, tất cả các khoản thanh toán do chúng tôi thực hiện cho mục đích khiếu nại về tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn theo điều khoản 14 này, sẽ ở dạng tín dụng lưu trữ, mà các thành viên có thể sử dụng cho mục đích sử dụng dịch vụ trong tương lai. Bạn đồng ý rằng tín dụng A2EShip tại cửa hàng này được chấp nhận như một giải pháp đầy đủ và cuối cùng cho tất cả các khiếu nại do bạn đưa ra.
  3. Công ước Warsaw: Nếu lô hàng hoặc vật phẩm được vận chuyển bằng đường hàng không và liên quan đến một điểm đến cuối cùng hoặc dừng lại ở một quốc gia khác ngoài quốc gia khởi hành, thì Công ước Warsaw, nếu có, sẽ điều chỉnh và trong hầu hết các trường hợp giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc thiệt hại.

15. Mất mát, hư hỏng và chậm trễ đối với lô hàng

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, hư hỏng và chậm trễ nào của việc vận chuyển lô hàng phát sinh từ:

15.1 bất kỳ khiếm khuyết nào trong bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng, cho dù chúng tôi có biết hay không biết vào bất kỳ thời điểm nào trước khi giao hàng cho bạn;

15.2 việc bạn nhập địa chỉ A2EShip không đầy đủ, hoặc sai sót tại trang web của người bán;

15.3 do người bán không giao hàng trong thời gian hợp lý đến địa chỉ A2EShip có liên quan;

15.4 do bất kỳ bên nào hoặc người bán không cung cấp thông tin đầy đủ về lô hàng của bạn cho A2EShip hoặc khai báo không chính xác cho các mục đích thông quan, quy định và giao hàng;

15.5 thông tin đóng gói hoặc địa chỉ không đầy đủ hoặc không thích hợp cho bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng bởi người bán của bạn;

15.6 đóng gói không đúng cách bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng sau khi đã được chúng tôi mở ra để xác minh theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan hải quan nào hoặc cơ quan chính phủ nào khác;

15.7 Đóng gói không đầy đủ hoặc không đúng cách bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng sau khi đã được chúng tôi đóng gói lại (cho dù theo yêu cầu của bạn hay không);

15.8 bất kỳ hành vi giao hàng bị cáo buộc nào từ người bán đến địa chỉ A2EShip do bạn cung cấp, trong trường hợp không có bằng chứng về việc giao hàng do người bán hoặc đại lý giao hàng của họ cung cấp và việc nhận hàng không được ký xác nhận tại địa chỉA2EShip;

15.9 bất kỳ tổn thất nào về tính bảo mật trong thông tin liên lạc phát sinh trong quá trình vận chuyển quốc tế;

15.10 hư hỏng về điện hoặc từ tính, hoặc tẩy xóa các hình ảnh hoặc bản ghi âm điện tử hoặc nhiếp ảnh;

15.11 tính chất nguy hiểm, dễ vỡ hoặc gi n hoặc sự biến dạng cơ học của bất kỳ mặt hàng nào trong lô hàng; hoặc

15.12 do bạn không nhận hàng hoặc lấy hàng sau khi được thông báo để làm như vậy.

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp cho gói hàng của bạn trong khung đoạn vận chuyển quốc tế và chính sác bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp tới hàng hoá ở khung đoạn giao hàng trạng cuối tới địa chỉ bạn yêu cầu sẽ đi theo chính sách của các đơn vị đối tác của A2EShip. Nếu bạn muốn mua thêm bảo hiểm cho hàng hoá ở khung đoạn giao hàng trạng cuối tới địa chỉ bạn yêu câu, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ CSKH của A2EShip tại +84 919 2222 06 để được hỗ trợ.

16. Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi được bồi thường mọi lúc trước và chống lại tất cả các yêu cầu, khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, chi phí, lệ phí bao gồm nhưng không giới hạn ở phí hải quan và các hình phạt theo quy định khác, phí lưu kho, phí truy xuất và phí hành chính, thuế hải quan và thuế (bao gồm cả chi phí hợp lý) mà chúng tôi phải chịu hoặc duy trì liên quan đến dịch vụ A2EShip được thực hiện cho bạn và trả cho chúng tôi thiệt hại, chi phí và lãi suất liên quan đến yêu cầu, khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng đó.

17. Thông báo và Khiếu nại

17.1 Mọi thông báo, yêu cầu hoặc bất kỳ thư từ nào khác sẽ được coi là thông báo cho bạn nếu thông báo đó được gửi qua địa chỉ email được cung cấp trong hồ sơ A2EShip của bạn, hoặc địa chỉ khác được thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trước khi gửi bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc bất kỳ thư từ nào khác. Tất cả các thông báo hoặc thư từ của bạn cho chúng tôi phải bằng văn bản và được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ hoặc email được chỉ định trong điều khoản này.

17.2 Tất cả các khiếu nại về mất mát hoặc thiệt hại phải được thực hiện trong v ng ba (3) ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu không chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Các khiếu nại đó phải được thực hiện bằng văn bản, kèm theo bản chính của phiếu gửi hàng, bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, hóa đơn hoặc biên lai có liên quan cho mặt hàng đó và phải được gửi cho:

Phòng dịch vụ Chăm sóc Khách hàng CÔNG TY TNHH A2E VIETNAM.

83 Genting Lane, #07-02, Singapore 349568

Giờ hoạt động (giờ Singapore) như sau:

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9 giờ sáng – 5 giờ 30 chiều Email: [email protected]

18. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm pháp lý

18.1 Các điều khoản và điều kiện này, dịch vụ A2EShip, thông tin trên trang web này và việc sử dụng tất cả các phương tiện liên quan được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào dù rõ ràng hay ngụ ý.

18.2 Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối mọi tuyên bố và bảo đảm liên quan đến trang web A2EShip và nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại. Hơn nữa, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, tính khả dụng và sự phù hợp của trang web A2EShip và nội dung của nó, hoặc bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào khác.

18.3 Mặc dù chúng tôi có thể nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật lên trang web này, nhưng chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin đó.

18.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại do mất mát kinh doanh, lợi nhuận hoặc khoản tiết kiệm dự kiến, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), bất kỳ nguyên nhân nào, xuất phát từ hoặc liên quan đến (tôi) việc bạn truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng A2EShip hoặc trang web này; (II) dựa vào thông tin trên trang web này, hoặc bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác nào trong thông tin hoặc trong việc truyền tải thông tin; và (III) bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao được hàng hoặc giao đến điểm tự lấy.

18.5 Các loại trừ và giới hạn trên chỉ áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép. Không có quyền nào theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng không thể bị loại trừ hoặc giới hạn đều bị ảnh hưởng.

18.6 Chúng tôi không bảo đảm về tính chính hãng hoặc tính xác thực của bất kỳ mặt hàng nào được mua từ (các) trang web của người bán.

19. Chấm dứt bởi chúng tôi

19.1 Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần chỉ định bất kỳ lý do gì.

19.2 Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng việc sử dụng dịch vụ A2EShip của bạn nếu:

 • có sự lạm dụng hoặc sử dụng sai dịch vụ của bạn; hoặc
 • chúng tôi có quan điểm hợp lý rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong tài liệu này.

19.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, hoặc chi phí nào gây ra bởi/hoặc phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng đó.

20. Chấm dứt bởi bạn

20.1 Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ A2EShip bằng cách thông báo trước bằng văn bản cho chúng tôi ít nhất một (1) tháng dương lịch tới địa chỉ của chúng tôi được chỉ định trong điều khoản 17.

20.2 Việc bạn chấm dứt sử dụng dịch vụ này sẽ không giải phóng bạn khỏi bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đã tích lũy trước ngày chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào của bạn.

21. Chuyển nhượng và Hợp đồng phụ

Chúng tôi có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ tất cả hoặc một phần các quyền hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo quyết định của chúng tôi.

22. Sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian mà không cần thông báo. Các điều khoản và điều kiện sửa đổi sẽ được đăng trên trang web này và sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong nội dung của các điều khoản và điều kiện này.

23. Luật áp dụng và quyền tài phán

23.1 Chúng tôi có thể được truy cập từ tất cả các quốc gia trên thế giới nơi công nghệ địa phương cho phép. Vì mỗi quốc gia có luật khác nhau, bằng cách truy cập trang web này, cả chúng tôi và bạn đều đồng ý rằng luật pháp của Việt Nam, bất kể sự xung đột của các nguyên tắc luật pháp, sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.

23.2 Chúng tôi và bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo quyền tài phán duy nhất của tòa án Việt Nam đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khác biệt nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này.