Dev Calculation (En)

Array
(
  [list_items] => 
)
Array
(
)
Array
(
  [air] => Array
    (
      [item] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [attribute] => [EN] Phí vận chuyển: ~ 110,000 cho mỗi 500g - [Air] Singapore to Vietnam
            )

          [1] => Array
            (
              [attribute] => [EN] Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày làm việc
            )

          [2] => Array
            (
              [attribute] => [EN] Miễn phí 14 ngày lưu kho
            )

          [3] => Array
            (
              [attribute] => [EN] 5% giảm cho chi phí vận chuyển khi gôm hàng
            )

          [4] => Array
            (
              [attribute] => [EN] Giao hàng tới tay tối ưu 3 lần
            )

          [5] => Array
            (
              [attribute] => [EN] 100% bảo hiểm hàng hóa
            )

          [6] => Array
            (
              [attribute] => [EN] Không phát sinh thêm chi phí bảo hiểm
            )

        )

      [price_info] => S$8.00 / 1kg
    )

  [sea] => Array
    (
      [item] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [attribute] => [EN]Phí vận chuyển: ~ 85,000 cho mỗi 500g - [Sea] Singapore to Vietnam
            )

          [1] => Array
            (
              [attribute] => [EN]Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày làm việc
            )

          [2] => Array
            (
              [attribute] => [EN]Miễn phí 14 ngày lưu kho
            )

          [3] => Array
            (
              [attribute] => [EN]3% giảm cho chi phí vận chuyển khi gôm hàng
            )

          [4] => Array
            (
              [attribute] => [EN]Giao hàng tới tay tối ưu 3 lần
            )

          [5] => Array
            (
              [attribute] => [EN]100% bảo hiểm hàng hóa
            )

          [6] => Array
            (
              [attribute] => [EN]Không phát sinh thêm chi phí bảo hiểm
            )

        )

      [price_info] => S$8.00 / 1kg
    )

)

Dev Calculation (En)

x x

Volumetric Weight0 (kg)