Tính phí ship

Array
(
  [list_items] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [item] => Phí vận chuyển: ~ 110,000 cho mỗi 500g
        )

      [1] => Array
        (
          [item] => Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày làm việc
        )

      [2] => Array
        (
          [item] => Miễn phí 14 ngày lưu kho
        )

      [3] => Array
        (
          [item] => 5% giảm cho chi phí vận chuyển khi gôm hàng
        )

      [4] => Array
        (
          [item] => Giao hàng tới tay tối ưu 3 lần
        )

      [5] => Array
        (
          [item] => 100% bảo hiểm hàng hóa
        )

      [6] => Array
        (
          [item] => Không phát sinh thêm chi phí bảo hiểm
        )

    )

)
Array
(
  [0] => Phí vận chuyển: ~ 110,000 cho mỗi 500g
  [1] => Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày làm việc
  [2] => Miễn phí 14 ngày lưu kho
  [3] => 5% giảm cho chi phí vận chuyển khi gôm hàng
  [4] => Giao hàng tới tay tối ưu 3 lần
  [5] => 100% bảo hiểm hàng hóa
  [6] => Không phát sinh thêm chi phí bảo hiểm
)
Array
(
  [air] => Array
    (
      [item] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [attribute] => Phí vận chuyển: ~ 110,000 cho mỗi 500g
            )

          [1] => Array
            (
              [attribute] => Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày làm việc
            )

          [2] => Array
            (
              [attribute] => Miễn phí 14 ngày lưu kho
            )

          [3] => Array
            (
              [attribute] => 5% giảm cho chi phí vận chuyển khi gôm hàng
            )

          [4] => Array
            (
              [attribute] => Giao hàng tới tay tối ưu 3 lần
            )

          [5] => Array
            (
              [attribute] => 100% bảo hiểm hàng hóa
            )

          [6] => Array
            (
              [attribute] => Không phát sinh thêm chi phí bảo hiểm
            )

        )

      [price_info] => S$8.00 / 1kg
    )

  [sea] => Array
    (
      [item] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [attribute] => Phí vận chuyển: ~ 85,000 cho mỗi 500g
            )

          [1] => Array
            (
              [attribute] => Thời gian vận chuyển: 3-4 ngày làm việc
            )

          [2] => Array
            (
              [attribute] => Miễn phí 14 ngày lưu kho
            )

          [3] => Array
            (
              [attribute] => 3% giảm cho chi phí vận chuyển khi gôm hàng
            )

          [4] => Array
            (
              [attribute] => Giao hàng tới tay tối ưu 3 lần
            )

          [5] => Array
            (
              [attribute] => 100% bảo hiểm hàng hóa
            )

          [6] => Array
            (
              [attribute] => Không phát sinh thêm chi phí bảo hiểm
            )

        )

      [price_info] => S$8.00 / 1kg
    )

)

Tính phí ship

x x

Cách tính trọng lượng thể tích0 (kg)